Language
My fees
  • Please log in to view your fees and payments

Begränsad funktion på webbplatsen

Funktionen på denna webbplats är just nu begränsad på grund av ett serverfel. Bland annat kan du inte logga in för att låna om, reservera och låna e-böcker. Vi beklagar detta och ber dig att vända dig till ditt bibliotek om du behöver hjälp. Klicka här för att komma till bibliotekens kontaktuppgifter.


  •  Eventuella avgifter betalas på ditt bibliotek.

  • Om dina avgifter överstiger 150 kronor spärras ditt lånekonto.

  • Betalningar visar de eventuella avgifter som du har betalat till biblioteket.