Language
You must login to see your personal information.
You must first login with your library card if you want to create a Username

Logga in så kan du: 

  • Se adressuppgifter och ändra telefonnummer
  • Anmäla att få påminnelse när lånetiden går ut
  • Pausa din plats i reservationskön 
  • Byta pinkod
  • Spärra lånekort