Boken kommer

Boken kommer

Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till biblioteket för att låna böcker kan biblioteket komma hem till dig.

Boken kommer

Boken kommer är en bibliotekstjänst för dig som inte kan komma till biblioteket på grund av kortare eller långvarig sjukdom, hög ålder eller funktionsnedsättning. Bokpaketen plockas ihop efter dina önskemål och lånetiden är normalt sex veckor. Tjänsten är helt kostnadsfri.

Talboken kommer

Biblioteket erbjuder också tjänsten Talboken kommer. För att kunna använda denna tjänst behöver du prenumerera på en dagstidning som taltidning. Det innebär att du då har tillgång till en taltidningsspelare med uppkoppling till internet. Genom Talboken kommer kan du då läsa både böcker och tidningar i samma spelare.

Vill du veta mer om tjänsterna kontakta oss genom att ringa 0550-880 80 eller skicka e-post till biblioteket@kristinehamn.se.

Sök

Språk