Boken kommer, Talböcker, Legimus

Boken kommer, Talböcker, Legimus

Boken kommer är en service för dig som har svårt att ta dig till biblioteket. Talböcker och Legimus gör det möjligt för dig att läsa genom att lyssna.

Boken kommer

Om du har svårt att ta dig till biblioteket kan du låna böcker genom tjänsten Boken kommer.

 • Boken kommer är en kostnadsfri service för dig som på grund av hög ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning inte själv kan komma till biblioteket.
 • Bibliotekets personal plockar ihop det du vill låna och leverar det hem till dig.
 • Kontakta Årjängs folkbibliotek, tel. 0573-142 85, för mer information.

Talböcker

Om du har svårt att läsa tryckt text och har en läsnedsättning kan du låna talböcker. De finns i både fysisk och digital form.

Daisy - talböcker på CD-skiva

 • På biblioteket finns fysiska talböcker att låna.
 • Dessa kallas för Daisy-böcker och går att lyssna på i speciella spelare eller i de flesta Mp3-spelare.
 • Biblioteket har några Daisy-spelare som går att låna en kortare tid för att prova.
 • Du kan även spela upp en Daisy-bok i dator med en cd-romspelare

Legimus - digitala talböcker

 • Legimus är ett digitalt bibliotek som tillhandahålls av MTM (Myndigheten för tillgängliga medier).
 • För att få tillgång till böckerna i Legimus måste du registrera dig hos ditt lokala bibliotek.
 • Du kan därefter ladda ner boken som en fil och lyssna i din dator.
 • Du kan också lyssna på talböcker via appen Legimus på din surfplatta eller smartphone (Android och iOS)
 • Kontakta Årjängs folkbibliotek, tel. 0573-142 85, för mer information om talböcker och registrering av Legimus.

Sök

Språk