Låneregler och avgifter

Låneregler och avgifter

Här kan du läsa mer om vilka låneregler och avgifter som gäller på biblioteket i Säffle.

Många av lånereglerna är gemensamma för alla bibliotek i Värmland. Läs mer om lånereglerna.

När det kommer till aktuella avgifter gäller följande på Säffle bibliotek:

 • Ditt allra första lånekort är gratis.
 • Nytt lånekort: vuxna 10 kr, barn 5 kr.
 • Förseningsavgift börjar tas ut dagen efter att boken skulle ha lämnats.
 • Förseningsavgiften är 2 kr/dag för samtliga medier.
 • För barnböcker utgår inga förseningsavgifter.
 • Vid skuld på 150 kr eller mera blir du avstängd från vidare lån.

Kopior/utskrifter:

 • 4 kr per kopia i A4-format, dubbelsidig utskrift 5 kr.
 • 5 kr per kopia i A3-format, dubbelsidig utskrift 6 kr.
 • Skanna: 1-10 sidor gratis, 11-20 sidor 10 kr, 21-30 sidor 20 kr etc.

Borttappat eller trasigt

Borttappade eller trasiga media ersätts till följande priser:

 • Vuxenbok 250 kr
 • Ljudbok vuxen, cd eller mp3, 200 kr
 • Pocket 50 kr
 • Barnbok (bok eller ljudbok) 100 kr
 • Pekbok 50 kr
 • Tidskrift, enstaka nummer 50 kr
 • CD (musik) 150 kr
 • DVD (vuxen och barn) 500 kr
 • Läsplatta, nyanskaffningsvärde
 • Svårersättliga eller dyrbara media ersätts till inköpspris.
 • Fjärrlån (böcker inlånade från bibliotek utanför Värmland) ersätts enligt respektive fjärrlånebiblioteks bestämmelser.

Expeditionsavgift tillkommer för skickade räkningar. Obetald räkning går till inkasso.

Sök

Språk