Låneregler och avgifter

Låneregler och avgifter

Här kan du läsa mer om vilka låneregler och avgifter som gäller på biblioteket i Storfors.

Många av lånereglerna är gemensamma för alla bibliotek i Värmland. Läs mer om lånereglerna.

När det kommer till aktuella avgifter gäller följande på Storfors bibliotek:


Reservera och beställa böcker mm

 • Vuxenmedia gratis
 • Barnmedia gratis 

Låna spelfilm

 • Vuxenfilm gratis
 • Barnfilm gratis

Kopiera 

 • Svartvita kopior 2 kr/sida 
 • Färgkopior 5 kr/sida

Skriva ut

 • Svartvitt 2 kr/sida

Hjälp med skanning

 • Gratis

Nytt lånekort 

 • 15 kr

Ditt allra första lånekort är gratis.


Förseningsavgift per exemplar

 • 5 kr/påbörjad vecka 

Maximal förseningsavgift per tillfälle

 • 150 kr

Borttappat och trasigt

 • Vuxenbok 250 kr
 • Barnbok 100 kr
 • Tidskrifter 50 kr
 • Dvd och tv-spel 600 kr
 • Svårersättliga eller dyrbara media ersätts till inköpspris


Om dina skulder överskrider 150 kr spärras ditt lånekort tills betalningen är gjord.

Sök

Språk