Låneregler och avgifter

Låneregler och avgifter

Här kan du läsa vilka låneregler och avgifter som gäller på biblioteken i Torsby kommun.

Många av lånereglerna är gemensamma för alla bibliotek i Värmland. Läs mer om lånereglerna.

När det kommer till aktuella avgifter gäller följande på Sysslebäcks bibliotek och Torsby bibliotek:


Nytt lånekort 

  • 15 kr

Ditt allra första lånekort är gratis.


Förseningsavgift

  • 5 kr/vecka 

Maximal förseningsavgift

  • Övrigt 20 kr

Maximal förseningsavgift per tillfälle

  • 150 kr

Borttappat och trasigt 

  • Vuxenbok 200 kr
  • Barnbok 100 kr
  • Tidskrift, enstaka nummer 25 kr
  • Video/DVD 200 kr


Om värdet på det skadade eller borttappade skiljer sig mycket ifrån avgifterna görs en bedömning från fall till fall.

Sök

Språk