Lånevillkor och avgifter

Lånevillkor och avgifter

Här kan du läsa mer om vilka villkor och avgifter som gäller på Filipstads bokbuss.

Många av lånereglerna är gemensamma för alla bibliotek i Värmland. Läs mer om lånereglerna.

På Filipstads bokbuss gäller följande avgifter:

 

Lånekort

Första lånekortet gratis

Ersättningslånekort 10 kronor

 

Reservera och beställa

Vuxenmedia gratis

Barnmedia gratis 

 

Låna spelfilm

Gratis, lånetid 4 veckor. Max 3 lån per lånetillfälle. 

 

Förseningsavgift

Inga förseningsavgifter på böcker som är lånade på bokbussen.

 

Borttappat och trasigt

  • Vuxenbok 300 kronor
  • Daisybok vuxen 50 kronor
  • Barnbok 100 kronor
  • Pocketbok 50 kronor
  • Tidskrift 50 kronor
  • Dvd och tv-spel 300 kronor

Om vårt inköpspris överstiger schablonen blir ersättningsavgiften högre. Fjärrlån ersätts enligt det ägande biblioteks regler. Om dina skulder överskrider 150 kronor spärras ditt lånekort tills betalningen är gjord. Obetald räkning kan gå till inkasso. 

Sök

Språk