Lånevillkor och avgifter

Lånevillkor och avgifter

Här kan du läsa mer om vilka villkor och avgifter som gäller på Kristinehamns bibliotek.

Många av lånereglerna är gemensamma för alla bibliotek i Värmland. Läs mer om lånereglerna.

På Kristinehamns bibliotek gäller följande avgifter:

 

Lånekort

Första lånekortet gratis

Ersättningslånekort 10 kronor

 

Reservera och beställa

Vuxenmedia gratis

Barnmedia gratis 

 

Kopiera, skriva ut och skanna

A4 Svartvitt 4 kronor per sida

A4 Färg 8 kronor per sida

Skanning gratis

 

Låna spelfilm

Gratis, lånetid 7 dygn. 

 

Förseningsavgift

2 kronor per dag och exemplar (gäller alla former av media)

Inga förseningsavgifter på barnböcker och ljudböcker för barn. 

Maximal förseningsavgift per exemplar är 100 kronor. Maximal förseningsavgift per tillfälle är 150 kronor. 

 

Borttappat och trasigt

  • Vuxenbok 300 kronor
  • Daisybok vuxen 50 kronor
  • Barnbok 100 kronor
  • Pocketbok 50 kronor
  • Tidskrift 50 kronor
  • Dvd och tv-spel 300 kronor

Om vårt inköpspris överstiger schablonen blir ersättningsavgiften högre. Fjärrlån ersätts enligt det ägande biblioteks regler. Om dina skulder överskrider 150 kronor spärras ditt lånekort tills betalningen är gjord. Obetald räkning kan gå till inkasso. 

Sök

Språk