Meröppet

Meröppet

Deje bibliotek är ett Meröppet bibliotek. Det innebär att du kan använda biblioteket även under tider när det inte är bemannat med personal.

Vad är meröppet?

Meröppet är en tjänst som gör biblioteket tillgängligt på andra tider än de ordinarie öppettiderna. Genom att registrera dig som meröppet-användare får du större möjlighet att använda ditt bibliotek när det passar dig. På den här sidan hittar du all information om meröppet på Deje bibliotek.

Meröppettider med självservice

Måndag, tisdag, onsdag, fredag, lördag, söndag kl 6-22
Torsdag stängt

(Med reservation för förändringar)

För att få tillgång till meröppet krävs

 • Att du är över 18 år och kan visa legitimation
 • Att du skriver under ett avtal där du går med på att följa bibliotekens regler
 • Att du har ett lånekort i Bibliotek Värmland med pin-kod

Besök Deje bibliotek under ordinarie öppettid så hjälper vi dig. I samband med ditt besök visar vi hur allt fungerar och hur du hittar i bibliotekslokalen.

Under meröppet kan du

 • Låna och återlämna böcker och andra medier i automaten (ej tv-spel)

 • Hämta och låna reserverade böcker

 • Söka i bibliotekskatalogen, reservera och låna om

 • Läsa tidningar och tidskrifter

 • Använda dator och wifi

 • Studera och ha mindre möten, som t ex grupparbeten, bokcirklar

 • Läsa, samtala och umgås

Dator och wifi

 • Det trådlösa nätverket heter InternetWIFI. Lösenord: internet

 • För att använda bibliotekets datorer behövs en egen inloggning

 • Under meröppettid går det inte att göra utskrifter eller kopiera

När du är i lokalen

 • Du är personligt ansvarig för biblioteket. Släpp därför inte in obehöriga

 • Lämna biblioteket i det skick du vill finna det i

 • Nolltolerans mot alkohol och droger

 • För din säkerhet notera var brandsläckningsutrustning och nödutgångar finns

 • Vid larm, utrym lokalen

 • Om det uppstår problem, se anslaget som finns i biblioteket med kontaktuppgifter

 • Visa hänsyn och tänk på ljudnivån

Så här kommer du in och ut

 1. Håll din bricka mot avläsaren.

 2. När avläsaren blinkar gult, knappa in din fyrsiffriga kod som är kopplad till brickan. Tänk på att hålla undan brickan från avläsaren när du slår koden.

 3. När det blir fast grönt ljus kan du gå in. Gör på samma sätt i båda entrédörrarna.

 4. När du lämnar biblioteket, tryck på nyckelknappen vid dörrarna. Se till att dörrarna går i lås. Du behöver inte släcka eller stänga av datorer.

Sök

Språk