Personal

Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till personalen på stadsbiblioteket i Karlstad.

Avdelningar

Barnavdelningen
054-540 24 00
barn.biblioteket@karlstad.se

Boken kommer
054 - 540 23 76
bk.biblioteket@karlstad.se

SBC - Skolbibliotekscentralen
054 - 540 23 84
sbc.biblioteket@karlstad.se

Personal

Agnetha Oskarsson
Biblioteksassistent
054-540 23 73
agnetha.oskarsson@karlstad.se

Andrea Nordgren
Bibliotekarie
054-540 23 78
andrea.nordgren@karlstad.se

Andreas Johansson
Biblioteksassistent
054-540 23 74
andreas.johansson2@karlstad.se

Anette Carlsson
Biblioteksassistent
054-540 23 89
anette.carlsson@karlstad.se

Ann Holmats
Bibliotekarie
054-540 24 53
ann.holmats@karlstad.se

Anna Eriksson
Verksamhetsutvecklare
054-540 23 80
anna.eriksson@karlstad.se

Anna Nilsson
Bibliotekarie
054-540 25 41
anna.nilsson8@karlstad.se

Cecilia Johansson
Biträdande bibliotekschef/Enhetschef
054-540 23 52
cecilia.johansson@karlstad.se

Christina Neu
Bibliotekarie, barnavdelningen
054-540 23 85
christina.neu@karlstad.se

Elisabeth L Hjälmerhag - Tjänstledig
Bibliotekarie
054-540 23 75
elisabeth.hjalmerhag@karlstad.se

Jessica Hermansson
Bibliotekarie
054-540 23 90
jessica.hermansson@karlstad.se

Jimmy Jansson
Bibliotekarie
054-540 23 79
jimmy.jansson@karlstad.se

Johan Gaellman
Biblioteksassistent, barnavdelningen
054-540 23 84
johan.gaellman@karlstad.se

Johanna Solberger
Bibliotekarie, barnavdelningen
054-540 23 86
johanna.solberger@karlstad.se

Khawla Syndy
Biblioteksassistent
054-540 23 91
khawla.syndy@karlstad.se

Liisa Aho
Biblioteksassistent
054-540 23 91
liisa.aho@karlstad.se

Ljubisa Tubic
Vaktmästare
054-540 23 70
ljubisa.tubic@karlstad.se

Lotta Lettenström
Biblioteksassistent
054-540 23 91
lotta.lettenstrom@karlstad.se

Maria Bergström
Biblioteksassistent, talboksavdelningen
054-540 23 82
maria.bergstrom2@karlstad.se

Maria Jansson
Bibliotekarie, barnavdelningen
054-540 25 23
maria.jansson@karlstad.se

Pesho Zand
Biblioteksassistent
054-540 23 73
pesho.zand@karlstad.se

Petter Engelbertsson
Samordnare för bibliotekvarmland.se
054-540 24 44
petter.engelbertsson@karlstad.se

Sandra Nelson
Kultursamordnare, barnavdelningen
054-540 23 83
sandra.nelson@karlstad.se

Sara Andersson

Samordnare för Boken kommer
054-540 23 76
sara.andersson2@karlstad.se

Sara Lindahl
Bibliotekarie
054-540 23 81
sara.lindahl2@karlstad.se

Susanne Lindén
Bibliotekarie, skolbibliotekscentralen
054-540 23 87, 054-540 23 84
susanne.linden@karlstad.se

Thommy Loftman
Bokbussförare och biblioteksassistent
054-540 23 69
thommy.loftman@karlstad.se

Tord Karlssson
Biblioteksassistent
054-540 23 79
tord.karlsson@karlstad.se

Weronica Johansson
Samordnare
054-540 23 62
weronica.johansson@karlstad.se

Åsa Hansen
Bibliotekschef
054-540 23 72
asa.hansen@karlstad.se


Tillbaka till stadsbiblioteket i Karlstad.

Sök

Språk