Shared Reading

Shared Reading

Läsgrupp för kvinnor med annat modersmål än svenska.

Shared Reading på Årjängs bibliotek.

Högläsning och samtal.

Torsdagar kl. 14.00-15.00

Ansvarig: Cecilia Näslund

Information och anmälan till:
Tel. 0573-140 09 eller E-post: cecilia.naslund@arjang.se

Sök

Språk