Tillgänglighet

Tillgänglighet

Bibliotek finns till för invånarna och ska därför vara tillgängligt för alla. Här listar vi hur Älvsbacka biblioteks lokaler är tillgängliga.

Alla bibliotek i Värmland erbjuder underlättande tjänster och medier såsom "boken kommer", talböcker, lättlästa böcker och storstilsböcker. Därutöver är även själva bibliotekslokalerna tillgängliga:

  • Möjlighet till parkering utanför biblioteket
  • Ramp på baksidan av huset
  • Handikappanpassad toalett
  • Ledarhundar är välkomna

Läs mer om våra tillgängliga medier och läshjälp-tjänster.

Öppettider och kontaktuppgifter till Älvsbacka bibliotek.

Sök

Språk