Tillgänglighet

Tillgänglighet

Bibliotek finns till för invånarna och ska därför vara tillgängligt för alla. Här listar vi hur Årjängs biblioteks lokaler är tillgängliga.

Alla bibliotek i Värmland erbjuder underlättande tjänster och medier såsom "boken kommer", talböcker, lättlästa böcker och storstilsböcker. Därutöver är även själva bibliotekslokalerna tillgängliga:

  • Busstationen ligger ca 5 minuters promenad från biblioteket
  • Handikapparkering finns i anslutning till bibliotekets entré från Storgatan samt vid Coop
  • Entré från Storgatan: Dörröppnare på höger sida – dörren öppnas utåt åt vänster. Innanför entrédörren finns en ramp direkt till höger. Till vänster är två trappsteg som leder ner till markplanet.
  • Entré från Claras torg: Stenlagd ramp på höger sida av huvudentrén vid torget. På vänster sida finns också en ramp täckt med kullersten. Mellan dessa ramper finns trappsteg. Automatiska entrédörrar. Ledspår för synskadade fram till lånedisken
  • Handikappanpassad toalett med skötbord
  • Lånedisk, självbetjäningsautomat och sökdatorer höj- och sänkbara
  • Ledarhund i arbete är välkommen på biblioteket
  • Lampa med förstoringsglas finns vid läsplats
  • Hörslinga finns i aktivitetsrummet

Läs mer om våra tillgängliga medier och läshjälp-tjänster.

Öppettider och kontaktuppgifter till Årjängs bibliotek.

Sök

Språk