Tillgänglighet

Tillgänglighet

Bibliotek finns till för invånarna och ska därför vara tillgängligt för alla. Här listar vi hur Arvika biblioteks lokaler är tillgängliga.

Alla bibliotek i Värmland erbjuder underlättande tjänster och medier såsom "boken kommer", talböcker, lättlästa böcker och storstilsböcker. Därutöver är även själva bibliotekslokalerna tillgängliga:

  • Busstationen finns i nära anslutning til biblioteket
  • Handikapparkering finns vid biblioteket (Galleri 39) och på baksidan av biblioteket med möjlighet att gå in i entrén på nedre plan
  • Automatiska entrédörrar i gatuplan/Kyrkogatan
  • Handikappanpassad toalett, både på biblioteksplan och i nedre plan vid hörsal
  • Inga trappsteg eller trösklar på biblioteksplan
  • Ledarhundar/servicehundar är välkomna
  • Höj- och sänkbara utlåningsautomater
  • Trapphiss från biblioteksplan till nedre plan (hörsal)
  • Hörslinga i hörsal

Läs mer om våra tillgängliga medier och läshjälp-tjänster.

Öppettider och kontaktuppgifter till Arvika bibliotek.

Tillbaka till Arvika bibliotek.

Sök

Språk