Tillgänglighet

Tillgänglighet

Bibliotek finns till för invånarna och ska därför vara tillgängligt för alla. Här listar vi hur Karlstad stadsbiblioteks lokaler är tillgängliga.

Alla bibliotek i Värmland erbjuder underlättande tjänster och medier såsom "boken kommer", talböcker, lättlästa böcker och storstilsböcker. Därutöver är även själva bibliotekslokalerna tillgängliga:

  • Handikapparkeringar utanför biblioteket
  • Automatiska entrédörrar
  • Handikappanpassad toalett
  • Breda gångar.
  • Hiss finns.
  • Ledarhundar är välkomna
  • Höj- och sänkbara utlånings- och återlämningsapparater

Läs mer om våra tillgängliga medier och läshjälp-tjänster.

Öppettider och kontaktuppgifter till Karlstad stadsbibliotek.

Sök

Språk