Din röst-bidrag: Hjärtesorg

Hjärtesorg

Av Friare från Hammarö

Jag likar hjärtesorg som en spegel i kras Som speglar minnen av det gamla man tänker tillbaka på och saknar långt in i det minsta När man tittar på skärvorna och ska ta bort dem splittras de ännu en gång av sorgen man känner över det som kunde varit Man var beredd på att laga spegeln för att spegla det vackra åter igen, för att tydligt spegla nuet som man drömde om Men när man lagar spegeln ser man tydligt de slitna kanter, att de inte längre går att laga Att hoppet att minnena av spegeln inte glöms långt bort, att man minns hur vackert den speglade och hur lycklig den gjorde en Dock måste man minnas de spruckna skärvorna och linjerna som aldrig blir detsamma igen.

Sök

Språk