Boken kommer

Boken kommer

Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till biblioteket för att låna böcker kan biblioteket komma hem till dig.

Boken kommer är en bibliotekstjänst för dig som inte kan komma till biblioteket på grund av kortare eller långvarig sjukdom, hög ålder eller funktionsnedsättning. Bokpaketen plockas ihop efter dina önskemål och lånetiden är normalt sex veckor. Tjänsten är helt kostnadsfri.

För mer information om Boken kommer på Kristinehamns bibliotek, kontakta oss via telefon 0550-880 80 eller e-post biblioteket@kristinehamn.se.

Search the catalogue

Language