Låneregler

Antal lån och omlån, lånetider, reservationer och avgifter vid förseningar. Här kan du läsa mer om våra låneregler.

Många av lånereglerna är lika för alla bibliotek i Värmland. Avgifter och lånetiden kan variera. Se längre ner för vad som gäller i din kommun.

Ansvar för lån:

Lånekortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för det som lånas på kortet och att du lämnar tillbaka dessa oskadade och i rätt tid. För lån som gjorts av barn och ungdom under 18 år är vårdnadshavare ansvarig.Biblioteket ansvarar inte för de eventuella skador som kan uppstå på din egen utrustning då du använder lånade medier.

Du kan lämna din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer för att få meddelande om att reserverade medier finns att hämta samt en påminnelse om att lånetiden håller på att gå ut.

Om du förlorar ditt lånekort ska du anmäla det till något av biblioteken eller spärra det via ”Mina sidor” på webben, www.bibliotekvarmland.se. Om någon annan använder ditt kort för att låna kan du bli ersättningsskyldig.

Pinkod:

Du väljer själv en pinkod som kopplas till kortet. Den behöver du bland annat för att låna i våra självbetjäningsautomater och för att låna e-medier, boka datorer, göra reservationer och låna om via webben.

Lånetid

Lånetiden är olika lång beroende på vad du lånar. En del medier är det stor efterfrågan på och de har kortare lånetid. Information om gällande lånetider finner du på biblioteken. På ditt lånekvitto eller under ”Mina sidor” på www.bibliotekvarmland.seser du vilket datum det du lånat ska lämnas tillbaka.

Omlån

Du kan låna om upp till tre gånger via ”Mina sidor” på webben eller genomatt kontakta oss på biblioteket. Medier som är reserverade eller så kallade snabblån går inte att låna om.

Reservation

Du kan ställa dig i kö på medier som är utlånade eller som finns inne på något av biblioteken. Du får ett meddelande när dessa finns att hämta på det bibliotek du valt.

Förseningsavgift

Biblioteken tar ut förseningsavgifter för medier som lämnas tillbaka för sent. Det varierar mellan biblioteken. Se vad som gäller i din kommun:

Sök

Språk