Informasuunia kirjastosta meänkielelä

Värmlannin kirjastoissa sie saatat lainata eri kielisiä kirjoja. Sie saatat kansa lainata filmiä, äänikirjoja, aviisia ja muuta. Jos sie halvaat träänata sinun ruottia, löytyy helppolukusia kirjoja ja harjotuskirjoja. Lainaaminen oon ilmasta.

Sie olet tervetullu lukehmaan, opiskelehmaan ja osallistumhaan erilaissiin lapisile eli raahvaile järjestethyin tapahtumhiin ja aktivitethiin kirjastossa. Eli vain oleskelheen.

Usseimissa kirjastoissa oon taattori ja langaton näätvärkki jota sie saatat käyttää. Monissa kirjastoissa sie saatat kirjottaa ulos, kopieerata ja skannata pientä korvausta vasten.

Alta sie löyät vasthauksen tavallisimphiin kysymyksiin. Sie saatat aina kysyä henkilökunnalta jos sie hunteeraat jotaki.

Tervetuloa!

Ette sie saatat käyttää kirjaston palveluita, niinko lainata, häätyy sulla olla kirjastokonttu ja pinkooti. Se oon ilmanen ja fynkkaa kaikissa Värmlannin kirjastoissa. Sie joka olet 18 vuotta eli vanhempi, saatat hommata kirjastokontun seuraavalla laila:

 1. Mene sisäle www.bibliotekvarmland.se/protected/bibliotekskonto ja täytä planketti. Sen sie saatat tehä kotona eli kirjastossa.
 2. Mene valitemhaasti kirjastoon Värmlannissa ja kirjota alle aavtaali. Ota matkhaan voimassaoleva lekitimasuuni, jossa oon kuva.

Jos sie halvaatt niin sie saat fyysisen kirjastokortin koplatua sinun kirjastokonthuun, mutta ei se ole mikhään pakko. Jos sie olet puottanu eli hukannu sinun kortin, henkilökunta auttaa sinua panheen sen kiini.

Jos sie olet alle 18 vuotta, sie tarttet vasitun avtaalin sinun kirjastokonthuun. Sen sie saatat hakea veppisivulta eli kirjastosta. Sinun huoltajan häätyy allekirjottaa avtaali.

Jos sulla ei ruottalaista henkilönumeroa, sie et saata täyttää plankettia netissä. Mene sen sihaan kirjastoon ja pyyä apua.

Veppisivulta sie löyät kaikin, mitä mennee lainata kirjastosta. Sieltä sie näet kansa, mitä tapahtuu kirjastossa, aukioloajat, kirjatipsiä ja paljon muuta.

Jos sie lokkaat sisäle “Minun sivut” (“Mina sidor”) veppisivula, sie näet mitä sie olet lainannu ja kunka pitkä laina-aika sulla oon. Sie lokkaat sisäle sinun henkilönumerolla eli sinun kirjastokortin numerolla ja pinkootila.

Hae kirjoja suohraan hakuruuvusta veppisivula. Sen jälkhiin ko sie olet painanu hae knappia, niin sie voit filtreerata hakulutuloksen kielele. Etti rupriikki “Kieli” (“Språk”), missä sie tehet filtrerinkin ja valittet sinun kielen.

Normaali laina-aika oon neljä viikkoa, mutta oon poikkeustaphauksia. Ko sie lainaat, niin sie saat kuitin missä näkkyy päivämäärä, koska sinun pittää jättää takasin se mitä sie olet lainannu. Sie saatat nähä milloin sinun lainat mennee ulos, ko sie lokkaat sisäle "Minun sivut" ("Mina sidor") veppisivule. Kysy henkilökunnalta, jos sie olet epävarma.

Jos sie et ole valmis kirjan kansa, sie saatat helposti lainata sen uuesti veppisivula. Tehe näin:

 1. Paina “Lokkaa sisäle” (“Logga in”) knappia oikeassa ylänuskassa veppisivula. Sie lokkaat sisäle sinun kirjastokortin numerolla eli henkilönumerolla ja sinun nelinumerosela pinkootila.
 2. Mene “Minun sivut” (“Mina sidor”) ylhäälä oikeassa nuskassa.
 3. Sinun aktyellit lainat oon koottu otsikon “Minun lainat” (“Mina lån”) alle. Jos sie halvaat lainata kirjan uuesti, paina knappia “Lainaa uuesti” (“Låna om”).

Sie saatat kansa soittaa kirjastoon ja pyytää heiltä apua lainaahmaan uuesti.

Jos sie jätät lainat takasin hiljasseen, sulta perithään makso. Kunka paljon, riippuu siitä mitä sie olet lainannu, ja kunka hiljasseen sie jätat sen takaisin. Muista, ette sie useasti saatat pitentää lainaaikaa lainaamalla uuesti.

Informasuunin sinun kirjaston aukioloajoista ja muusta sie löyät tällä laila:

 1. Paina “Kirjasto & aukioloajat” (“Bibliotek & öppettider”) menyyssä veppisivula
 2. Hae sinun kirjasto listasta. Kirjastot oon sorteeratttu Värmlannin kuntien jälkhiin.
 3. Sie näet nyt aukioloajat ja muuta sinun kirjasthoon liittyvvää.

Joo, usseimmissa kirjastoissa sie saatat tulostaa, kopieerata ja skannata pientä maksoa vasthaan. Kysy henkilökunnalta kirjastossa, niin het auttavat sinua.

Sie, joka halvaat träänata ruottia, saat paljon tukea kirjastosta. Kysy henkilökunnalta, niin saat apua.

Esimerkki tuesta, jota oon:

 • kirjoja helpola ruottila
 • harjotuskirjoja
 • kirjoja rinnakaiskielilä
 • Joskus järjestethään kielikaffiloita kirjastossa

Oon eri tapja saaja apua lukemisseen (pääaissa ruottin kielelä):

 • Äähneen luetut kirjat, joita kuttuthaan Daisy-kirjoiksi, oon äänikirjoja jokka oon luettu sisäle selvälä kielelä. Henkilölä, jolla oon vamma, joka tekkee vaikeaksi lukea tekstiä, oon oikheus lainata äänikirjoja. Äänikirjoja saattaa lainata kirjastosta ja veppiplatsi Legimuksesta. Puhu kirjaston henkilökunnan kansa, niin het auttavat sinua.
 • Helposti luettavia kirjoja lyhyellä ja helpola tekstilä. Niitä saattaa lainata kotia tavallisella kirjastokontula. Henkilökunta auttaa sinua löytämhään helposti luettavia kirjoja.
 • Isopukstaaviset kirjat, joissa oon isompi teksti ko, tavallisissa. Nämät oon hyvät sulle, jolla oon näkövaikheuksia. Niitä voi lainata kotia tavallisella kirjastokotula. Henkilökunta auttaa sinua löytämhään helposti luettavia kirjoja.

Meän palvelu “Kirja tullee” (“Boken kommer”) oon heile, jokka ei saata tulla kirjasthoon lainaahmaan kirjoja. Sen sihaan met tuoma kirjan kotia tälle henkilölle. Kysy sinun kirjaston henkilökunnalta “Kirja tullee” (“Boken kommer”) palvelusta niin saat lissää tietoa.

Pressreaderin kautta sie saatat lukea tuhansia aviisia monela eri kielelä. Tällä laila sie saatat käyttää Pressreaderia:

 1. Lokkaa sisäle sinun pinkootin kans Bibliotekvarmland.se
 2. Mene sivule www.bibliotekvarmland.se/pressreader-hemma
 3. Paina linkkiä “Käytä Pressreader (“Använd Pressreader/Use Pressreader”), joka oon kaikista alimpanna sivula.

Sie pääset nyt Presreadersin veppisivule ja saatat alkaa lukheen aviisia. Paina “Kielet” (“Languages”) ylhälä vasemmassa nuskassa Pressreaderin sivula, ette saat aviisia sinun kielelä.

Jos sie olet yhistetty kirjaston wifiin, ei sinun tartte tehä yläpuolela olevia hommia. Sen sihaan sie voit mennä suohraan www.pressreader.com eli käyttää Pressreaderin appia iphonehiin/ iPadhiin eli Androidhiin.

Veppisivu “Maailman kirjasto” (“Världens bibliotek”) oon osa Ruottin kirjastoja. Täälä oon tikitaalisia kirjoja, joita saattaa lukea ja kuunnella toisila kielilä ko ruotti. Sinun häätyy tehä konttu “Maailman kirjasto(“ Världens bibliotek”) sivule, ette saat käyttää palvelua. Se oon ilmanen.

Appi “Plaavaa” (“Bläddra”) tarjoaa e-kirjoja kansallisilla minuriteettikielilä. Appi löytyy iPhonessa/iPadissa ja Androidissa eikä tartte kontua, ette sitä saattaa käytää.Appi oon ilmanen.

Sie saatat lainata e-kirjoja ja äänikirjoja Biblo-apin kautta. Täälä oon kansa kirjat suurimmaksi osaksi ruottiksi. Lattaa appi iPhone/iPadhiin/ eli androidhiin. Lokkaa sisäle henkilönumerolla eli kirjastokorttinumerolla ja sinun pinkootila. Sitte se ei ole muuta ko alkaa lainaaj,aam ja lukheen kirjoja Biblossa.

Useaimmat kunnat Värmlannissa tarjoavat filmipalvelu Cineasternaa. Cineasternan kansa sie saatat streamata ilmaseksi tuhansia filmiä kotona. Filmiä oon monela kielelä sekä raahvaile ette kläpile.

Kaikki mitä sie tarttet oon kirjastokonttu pinkootin kans, taattori, älypuhelin eli plaavain ette sie saatat pelata ylös filmin ja internettiyhtheys.

Näin sie käytät Cineasternaa:

 1. Mene www.cineasterna.se
 2. Valitte sinun kirjasto rullalistalta keskelä särmiä ja paina “mene etheenpäin” (“gå vidare”)
 3. Hae filmi jonka sie halvat kattoa
 4. Kirjota sinun henkilönumero eli kirjastokortin numero ja sinun pinkooti.

Valmis! Sie saatat kattoa filmiä 48 tiiman ajan.

Sök

Språk