Samordnare Bibliotek Värmland

Detta är en annons för uppdraget: Samordnare Bibliotek Värmland – projektanställning/projektuppdrag deltid.

Inledning

Bibliotek Värmland är ett samarbete mellan Värmlands 16 kommuner, Karlstad universitet och Sjukhusbiblioteken, Region Värmland, med syftet att kunna erbjuda bättre service till alla i Värmland.

Biblioteken är en viktig mötesplats för människor. Här väcks upptäckarlust och människor i alla åldrar med olika bakgrunder träffas. Vi är en viktig nod för lärandet, kulturen och demokratin. Här får man tillgång till en palett av media. Här pluggar studenter och här får man hjälp med frågor om hur IT kan användas för bland annat kunskapsinhämtning och lärande. Biblioteken är också en plats för upplevelser, en stimulerande miljö där lusten att utforska och lära väcks i en miljö utan krav på prestation.

Genom det samverkansarbete som sker inom Bibliotek Värmland med människan i fokus blir alla delar starkare tillsammans. Bland annat får våra låntagare tillgång till ett mycket större utbud av böcker och e-media än om varje bibliotek skulle hantera det själva.

Syfte

Omvärlden förändras och Bibliotek Värmlands uppdrag är i förändring, där digitaliseringens möjligheter och skeenden i samhället ställer nya och spännande krav på oss. Vi hanterar fler och mer komplexa frågor och får därmed ett större behov av samordning, stöd och samverkansledarskap. Samordnaren för Bibliotek Värmland har till uppgift att vara en sammanhållande kraft och en motor för samarbetet - att skapa framdrift relaterat till Bibliotek Värmlands strategiska agenda.

Uppdrag

Ditt uppdrag skall bidra till att vi får:

 • En sammanhållen helhetsbild av allt som pågår i Bibliotek Värmland och våra olika delprojekt.
 • Framdrift med tempo och kvalitet i strategiskt viktiga frågor
 • Ökade möjligheter till en samordnad och sammanhängande kompetensutveckling samt finansiering med externa medel
 • Effektiva samverkansmöten (fysiska och digitala)
 • En balans mellan bibliotekens vardagliga frågor och Bibliotek Värmlands samlade utveckling - som ger kraft och blir kostnadseffektiv

I din roll kommer du att arbeta med biblioteks- och kulturchefer, medarbetare på biblioteken och med andra viktiga medarbetare i nätverket, bl a vid Region Värmland och i andra samverkansorganisationer.

Uppdragsgivare

Du kommer främst att arbeta som samordnare i/för/med Bibliotekschefsgruppen, en grupp som har representanter från alla kommuner i Värmland, Region Värmlands sjukhusbibliotek, Karlstads Universitetsbibliotek samt från Region Värmland. Du kommer rapportera till en mindre styrgrupp bestående av bibliotekschefer, som också kommer fungera som ditt främsta bollplank.

Beroende på förutsättningar och vad vi sammantaget ser som bästa lösning kan din arbetsgivare bli: 1) en värmländsk kommun, 2) Region Värmland, 3) annan organisation (egen eller konsultföretag).

Detta innebär att du alltså redan idag arbetar inom en kommun eller på Region Värmland (du behåller din ordinarie anställning med ett särskilt uppdrag som samordnare Bibliotek Värmland), eller att du kan ta uppdraget som fristående konsult.

Omfattning och varaktighet

Tjänsten anpassas efter den förutsättningar för den person vi väljer (nuvarande arbetsplats/anställningsform och förutsättningar att fördela/avsätta tid). Omfattningen är 20-60%. Deltidsanställningen/deltidsuppdraget är tidsbegränsat t o m 2022-12-31, med möjlighet till förlängning.

Arbetsbeskrivning

Vid 20 % tjänstgöringsgrad (du arbetar för Bibliotek Värmland som konsult)

I nära samarbete med bibliotekschefsgruppen kommer du:

 • Vara en spindel in nätet (koordinera samarbete mellan ex biblioteken, styrgrupper och arbetsgrupper, Region Värmland).
 • Samordna och utveckla våra samverkansmöten (fysiska och digitala)
 • Säkerställa att frågor och processer drivs framåt (genom att säkerställa att frågor bereds, att framåtdrift skapas i de större strategiska projekten).
 • Hantera ansökningar av finansiell karaktär.

Vid 50-60 % tjänstgöringsgrad (du delar tjänsten med din andra tjänst inom kommun/region/)

I nära samarbete med bibliotekschefsgruppen kommer du:

 • Vara en spindel in nätet (koordinera samarbete mellan ex biblioteken, styrgrupper och arbetsgrupper, Region Värmland).
 • Samordna och utveckla våra samverkansmöten (fysiska och digitala)
 • Säkerställa att frågor och processer drivs framåt (genom att säkerställa att frågor beredas, att framåtdrift skapas i de större strategiska projekten).
 • Hantera ansökningar av finansiell karaktär.
 • Vara involverad operativt i något strategiskt utvecklingsområde.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:

 • Har erfarenhet av att arbeta i en offentligt styrd organisation
 • Har erfarenhet av process- & projektledning
 • Har förmåga att arbeta strategiskt i ibland komplexa sammanhang
 • Har en förmåga att driva och leda grupper och arbeten framåt med ett positivt förhållnings- och arbetssätt

Tidigare bibliotekserfarenhet kan vara en merit, men är ej ett krav.

Lön/ersättning

Enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag

Vi ser fram emot din ansökan senast den 31 augusti 2021.

Tillträde

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Beskriv kort vem du är, tjänst idag, varför du passar för uppdraget och vad du har för tankar om hur Bibliotek Värmland tillsammans kan skapa de bästa möjligheterna framåt.

Ansökan skickas till Lena Saltberg på mail lena.saltberg@kristinehamn.se. Märk ansökan “Samordnare”.

För vidare frågor/information

Lena Saltberg
Bibliotekschef
Kulturförvaltningen Kristinehamn
Direkttelefon: 0550-880 72
E-mail: lena.saltberg@kristinehamn.se

Sök

Språk