Språk

Medie- och informationskunnighet (MIK)

MIK står för "medie- och informationskunnighet". Det är ett samlingsbegrepp för de förmågor vi människor behöver för att hantera det enorma informationsflöde som finns i samhället idag. MIK är en nödvändig kunskap för alla i samhället. Och vi på biblioteken har ett ansvar att öka denna kunskap hos vuxna och barn.

På den här sidan hittar du mer information om MIK, vad det konkret innebär, varför det är viktigt och tips på länkar till myndigheter och organisationer som har mer material om MIK.

Vad är MIK?

Statens medieråd koordinerar det nationella aktörsnätverket MIK Sverige på uppdrag av regeringen. Enligt dem handlar MIK om att:

 • förstå mediers roll i samhället
 • kunna finna, analysera och kritiskt värdera information
 • själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier

UNESCO:s MIK-ramverk har mediekunnighet och informationskunnighet delats upp i olika kompetenser och förmågor:

Mediekunnighet

 • Förstå mediernas roll och funktion i ett demokratiskt samhälle
 • Att veta vilka förutsättningar som krävs för att medier ska kunna uppfylla sina funktioner
 • Kunna kritiskt värdera medieinnehåll utifrån mediernas funktioner
 • Förmåga att använda medier för att kunna uttrycka sig och delta i den demokratiska processen
 • Använda färdigheter som krävs för att producera eget medieinnehåll

Informationskunnighet

 • Definiera och beskriva informationsbehov
 • Söka och använda information
 • Bedöma information
 • Sortera information
 • Använda information på ett etiskt hållbart sätt
 • Förmedla information
 • Använda IKT-färdigheter som krävs för att processa information

Varför är MIK viktigt?

Idag kommunicerar vi ofta från tidig morgon till sen kväll via olika typer av medier, kanaler och plattformar. Informationsflödet är enormt och här kommer MIK in i bilden. Med hjälp av MIK får vi förmågor och möjligheter att dels hitta och värdera information, dels höras och synas. Detta är viktiga färdigheter hos alla människor i en demokrati. För det är först när varje människa till exempel har koll på varför det är viktigt att vara källkritisk, hur man använder en sökmotor för att hitta pålitlig information eller hur man publicerar texter i sociala medier som demokratin kan fungera som just en demokrati. Det är alltså en demokratifråga i grund och botten.

UNESCO lyfter skolans roll i arbetet genom att mediekunniga lärare utbildar mediekunniga elever som i sin tur skapar mediekunniga samhällen. Det börjar alltså tidigt. Men också vi bibliotek har enligt bibliotekslagen ett ansvar att utbilda människor inom MIK-området.

Konkret om MIK

Så MIK handlar om att förstå hur medielandskapet fungerar och hänger ihop idag, hur man hittar och värderar information samt hur man skapar och använder information/innehåll. För att göra detta ännu mer konkret djupdyker här vi lite mer i respektive område.


Förstå medielandskapet

En förutsättning för att kunna hitta och värdera information är att förstå hur medier och informationskanaler fungerar idag. Förr i tiden var medielandskapet enklare och mindre omfattande. Efter internets och sen sociala mediers inträde har landskapet förändrats och kartan ritats om radikalt. Idag är alla publicister eftersom alla kan göra sin röst hörd och, i teorin, nå hela världen med sitt budskap på nolltid. Det nya medielandskapet påverkar hur vi lär oss, vad vi lär oss och av vem vi lär oss. Svaret är inte lika enkelt som förut. Influencers, filterbubblor, trollfabriker, Google, Facebook som nyhetskanal - så mycket mer än traditionella medier påverkar informationsflödet och sättet vi konsumerar information på.

Matnyttiga länkar som handlar om just detta:

Medier då och nu (Statens medieråd)

Mediebarometern 2019 - undersökning av svenskars medievanor (Göteborgs Universitet)


Hitta och värdera information

Förut letade man i tidningen, på anslagstavlan i matbutiken eller kanske i telefonkatalogen. Idag tar man upp sin telefon ur fickan och skriver (eller pratar) in det man en sekund vill ha svar på. Sättet att hitta information har minst sagt förändrats. Det är enklare idag - och snabbare. Men med enkelheten och snabbheten ökar också behovet av att värdera all den information som finns ett tryck bort. Därför är detta, att hitta och värdera information, en så viktigt del av MIK. Sökteknik, sökkritik, källkritik, algoritmer, fake news och desinformation - det finns många områden och färdigheter som du kan lära dig mer om för att öka kunskapen kring hur du hittar och värderar information.

Matnyttiga länkar som handlar om just detta:

Sökkritik - förstå dina flöden och sökresultat (Internetstiftelsen)

Utbildning i sökteknik och sökkritik (Mikoteket)

Så söker man information (Statens medieråd)

Sökmotorer är inte neutrala (Statens medieråd)

Källkritik - en utmaning (Statens medieråd)

Utbildning i digital källkritik (Mikoteket)

Ljud/lyssna: Statens mediepodd avsnitt 2 - om bl a källkritik (Statens medieråd)


Skapa och använda innehåll

Möjligheten att skapa och använda innehåll och information idag är nära på oändlig tack vare den digitala utvecklingen. Och tekniken har gått så långt att det som förut krävde avancerad och dyr utrustning idag ofta kan göras av vem som helst som har en modern mobiltelefon. Men just detta har gjort att det kan vara svårt att hinna med i utvecklingen vilken kan skapa allt från osäkerhet till okunnighet. Samtidigt innebär friheten och möjligheterna också ett ansvar när det kommer till vad man får göra, hur man får använda och dela innehåll, hur man bör bete sig, hur man använder internet säkert och så vidare.

Matnyttiga länkar som handlar om just detta:

Fakta: Upphovsrätt (Statens medieråd)

Youtubeklipp: Vad är Creative Commons? (Internetstiftelsen)

Youtubeklipp: Internetsäkerhet för alla (Internetstiftelsen)