Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket har en egen webbplats

Karlstads universitetsbibliotek ingår i Bibliotek Värmland, men har en egen webbplats.

Till universitetsbibliotekets webbplats

För dig med lånekort på universitetsbiblioteket

Har du ett lånekort på universitetsbiblioteket kan du ändå låna e-böcker på denna webb, samt läsa dagstidningar på nätet i tidningsdatabasen Library Press Display.

Du kan däremot inte reservera eller låna om böcker, eller söka i övriga online-databaser här. För att se vilka böcker som finns på universitetsbiblioteket behöver du också gå till universitetsbiblitotekets webbplats. 

Vill du kunna söka, reservera och låna om på här är du välkommen att skaffa lånekort här.


Lämna böcker där det passar dig

Med lånekort på universitetsbiblioteket, ett sjukhusbibliotek eller något av de värmländska kommunbibliotek, kan du låna och lämna tillbaka på vilket av dessa bibliotek som helst. Läs mer om vad som gäller för återlämning


Här kan du läsa mer om vad Bibliotek Värmland är.

Språk