Mina sidor
Språk Språk
Väse bibliotek
Aktuellt

Filmer att låna

Grattis att låna film på biblioteken i Karlstads kommun från och med 1 mars!

Hitta hit

Besöksadress: Guståsgatan 6B, Väse

Kontakta biblioteket

E-post: vase.biblioteket@karlstad.se
Telefon: 054-540 24 02

 

Övrigt

Väse bibliotek finns i anslutning till sporthallen och fritidsgården.

Öppettider Öppettider
Kalender