Om Bibliotek Värmland

Bibliotek Värmland är ett samarbete mellan alla bibliotek i Värmlands 16 kommuner. Syftet är att du ska få mer och bättre service oavsett vilket bibliotek du går till i Värmland.

Samarbetet Bibliotek Värmland startades för mer än tio år sen. Idén var att erbjuda låntagare och besökare på biblioteken mer genom att kommunerna går ihop och samarbetar.

Konkret innebär samarbetet Bibliotek Värmland bland annat:

  • Ditt bibliotekskort gäller på alla bibliotek i Värmland.
  • Du får tillgång till en större katalog med fler titlar.
  • Du kan låna på ett bibliotek och lämna tillbaka på ett annat.
  • Du får tillgång till fler evenemang och tjänster, mer inspiration och personal.

Kort och gott: Kom till ett bibliotek – och du får tillgång till alla!

Sök

Språk