Tillgänglighetsredogörelse

Här hittar du information om hur tillgänglig vår webbplatsen är och hur vi arbetar för att förbättra den. Här kan du även kontakta oss om du upptäcker några brister.

Bibliotek Värmland, ett bibliotekssamarbete mellan Värmlands samtliga 16 kommuner, står bakom den här webbplatsen. Vår webbplats ska kunna användas av så många som möjligt. Vi arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten på bibliotekvarmland.se.

På den här sidan beskriver vi:

 • Hur bibliotekvarmland.se uppfyller lagen om tillgänglighet till offentlig service.
 • Kända tillgänglighetsproblem.
 • Hur du kan rapportera in brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (öppnas i nytt fönster). Kända tillgänglighetsproblem listas längre ner på sidan.

Var rapporterar jag brister i webbplatsens tillgänglighet?

Om du behöver information i ett annat format eller om du upptäcker problem som inte är beskrivet på den här sidan, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss via:

Vi svarar normalt inom två arbetsdagar.

Vem genomför tillsyn?

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (öppnas i nytt fönster) och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Detta på grund av de brister som beskrivs längre ner.

Innehåll som inte är tillgängligt

Se längre ner för redogörelse av det som inte är tillgängligt i dagsläget. Fäll ut den rubrik du vill läsa mer om.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2023.

Oskäligt betungande anpassning

Bibliotek Värmland åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

 • På webbplatsen visas många olika bokomslag. Vissa bokomslag har för låg kontrast mellan text (titel/författare) och bild/färg på omslaget. Då vi inte styr över omslagens utformning kan vi inte garantera tillgänglighet på just den här punkten. Däremot finns en ambition om att under 2023 lägga till textinformation (titel och författare) under respektive omslagsbild.
 • Att syntolka redan publicerade filmer tar för mycket tid i anspråk för att vara genomförbart. Däremot finns en ambition om att från och med 2023 ska alla filmer som publiceras vara rimligt syntolkade.

Hur vi testat webbplatsen

Funka AB genomförde under april 2021 en oberoende granskning av vår webbplats. Dessutom har vi gjort egna interna tester.


Redogörelsen uppdaterades senast den 2022-12-12.

Brister i tillgänglighet

 • Dokument:

  • På webbplatsen finns en del dokument i PDF-format som inte uppfyller tillgänglighetskraven. Detta innebär exempelvis att vissa av dokumenten inte kan läsas upp korrekt av skärmläsare.
  • Dokument på webbplatsen saknar kort sammanfattning i textform.
 • Bilder:

  • Bokomslagen i tipslistorna på webbplatsen presenteras endast med bilder och ingen text. Beroende på omslagets utformning, färger, mönster och så vidare kan detta leda till svårigheter att ta till sig vilken bok ett omslag representerar. Uppläsande hjälpmedel fungerar inte heller lika bra om text saknas. Text kommer att adderas till omslagen i tipslistorna under 2023.
  • Då vi är många personer som publicerar information på webbplatsen kan vi inte garantera att alla bilder alltid har ALT-texter. 
 • Filmer:

  • Filmer som bäddats in på webbplatsen saknar kort sammanfattning i textform.
  • De flesta filmerna på webbplatsen är inte syntolkade.

 • Asterisk (*) används för vissa fält i formulär. Detta kan vara svårt att tolka för vissa. Skärmläsare läser även upp detta som "stjärna".
 • Ledtexter i formulärsfält är inte alltid kopplade till själva fältet rent tekniskt, vilket gör det svårt för vissa hjälpmedel att återge informationen på ett så korrekt sätt som möjligt.

 

Färgkontraster mellan färger respektive text och färger är inte tillräckligt hög på vissa delar av webbplatsen:

 • Transparenta informationsrutan som visas i anslutning till biblioteksbilden på varje bibliotekssida.

Det är inte tydligt att en länk är en länk på alla ställen på webbplatsen. Exempel på sådana platser är länkarna i sidfoten och länklistan med alla bibliotek på sidan Bibliotek & öppettider.

Navigeringen på den inloggade delen Mina sidor är inte konskevent. Till exempel har listan Mina lån ett utseende och listan Mina reservationer ett helt annat utseende. Mina sidor-delen Överblick har en typ av meny och navigering medan delen Mina uppgifter har en annan typ av meny och navigering.

Ett större omtag om Mina sidor kommer att ske framöver. Det finns i dagsläget inget lanseringsdatum för detta, men troligtvis under 2023.

 • Uppläsande hjälpmedel får inte någon information om att det visas sökförslag när användaren skriver in bokstäver i katalogsökmotorn på webbplatsen.
 • Beståndsinformationen, det vill säga på vilka bibliotek en viss titel finns, anges i en lista på själva katalogposten. Här stämmer inte den visuella länktexten med den dolda texten som uppläsande hjälpmedel läser upp. Effekten blir att istället för att hjälpmedlet läser upp på vilka bibliotek titeln finns så läser den upp "Välj för att visa detaljer om bestånd".
 • Pop-up-fönster är inte alltid kodmässigt korrekt förmedlade vilket innebär att användare med uppläsande hjälpmedel kan missa att ett pop-up-fönster dykt upp.
 • Information om att vissa delar av webben har information som går att fälla ut och ihop framgår inte för användare med uppläsande hjälpmedel.

 • På webbplatsen finns vissa rubriker som visuellt ser ut som rubriker men som inte är kodade som rubriker. Därmed missar användare med uppläsande hjälpmedel vissa rubriker samtidigt som det blir svårare att förstå hur information hänger ihop. Exempel på platser med felaktiga, enbart visuella rubriker:
  • Titlarna på katalogpostsidorna (boksidorna).
  • Rubriken "Innehållsbeskrivning" på katalogpostsidorna (boksidorna).
  • På sökresultatsidan finns flera texter som ser ut att vara rubriker men som inte är kodade som detta.
 • Rubrikstrukturen är inte i korrekt ordning på alla delar av webbplatsen. Detta innebär att det blir svårt för användare som visuellt inte kan ta del av gränssnittet att förstå hur innehåll hänger ihop.
 • Textstycken har inte alltid korrekt uppmärkt kod vilket innebär att det blir svårt för användaren att hoppa från stycke till stycke.

 

 • Tangenbordsnavigering följer inte alltid en logisk ordning. Exempel:
  • När användaren går in på ett evenemang och använder tangentbordet för att navigera, så hoppar användaren mellan mittenspalten och högerspalten.
 • Filteringsmenyn på sökresultatsidan går inte att nå för de som använder tangentbordsnavigering via mobil (eller uppläsande hjälpmedel).
 • Funktionen "Hoppa till innehåll" fungerar ej för de som använder tangentbordsnavigering via mobil.

Text döljs på vissa delar av webbplatsen när användaren ställer in större avstånd mellan bokstäver, ord, rader eller stycken. Exempel på sådana platser är:

 • Textpuffarna på startsidan.
 • Sorteringsmenyn på Mina lån och Min lånehistorik under Mina sidor.

Vissa sidor på webbplatsen har information på andra språk än svenska. För rubriker, ingresser och frågor i fråga/svar-delar är inte språket som informationen är skriven på uppmärkt korrekt. Detta innebär att hjälpmedel som läser upp text inte läser upp texten korrekt. (Däremot så är löpande texter korrekt uppmärkta.)

Sök

Språk