Lyssna på talböcker

Läs talböcker som det passar dig bäst, på plattan, i telefonen, datorn, talboks- eller mp3-spelaren.

Läs på plattor, smarta telefoner och punktskriftsskärm

Med appen Legimus kan du söka och ladda ned talböcker och taltidningar till android och iOS. Ladda ned appen via Appstore eller Google Play. Läs mer om Legimus på Myndigheten för tillgängliga mediers hemsida, MTM.

Låna en talboksspelare på biblioteket

På vissa bibliotek kan du låna talboksspelare. Med talboksspelaren navigerar du enkelt i texten, sparar bokmärken och tar upp läsningen där du slutade senast. Här ser du biblioteken som lånar ut talboksspelare.

Läs och lyssna i dator

Du kan ladda ned olika läsprogram så att din dator fungerar som en talboksspelare. Läs mer om olika läsprogram på MTM:s hemsida.

Lyssna i Mp3-spelare

Det är ofta möjligt att lyssna på talböcker i mp3-spelare, men de saknar vissa funktioner som talboksspelarna har.

Läs mer om de olika sätten att läsa och lyssna på talböcker på Myndigheten för tillgängliga mediers hemsida.

Språk