Taktil läsning

Taktila böcker läser du genom beröring. De är främst avsedda för dig med synnedsättning och finns som punktskriftsböcker och taktila bilderböcker.

De taktila bilderböckerna har bilder med upphöjda linjer och ytor. Materialet i bilderna ger dig associationer till vad bilderna föreställer. På vissa bibliotek hittar du de taktila böckerna för barn på en så kallad äppelhylla.

Punktskriftsböcker för vuxna kan lånas på eller beställas på biblioteket, eller om du är registrerad punktiskriftslåntagare direkt från MTM (Myndigheten för tillgängliga medier).

Vill du veta mer om taktila böcker och punktskriftsböcker? Då kan du läsa på MTMs hemsida eller fråga på biblioteket.

Språk