Lyssna på tidningen

Få din tidning som taltidning - för dig med läsnedsättning

Har du någon form av läsnedsättning kan du få din tidning som taltidning. Det innebär att du lyssnar på tidningen precis som på en talbok i din mobil, surfplatta eller via en Daisyspelare som du får låna gratis. Texten läses upp med talsyntes och dagens tidning blir tillgänglig på morgonen samtidigt som papperstidningen. Tjänsten finansieras av MTM, myndigheten för tillgängliga medier, som även lånar ut spelaren.

Lånar du en spelare ingår ett internetabonnemang och du får även ett hembesök där en instruktör visar hur du använder spelaren. För att prenumerera kontaktar du prenumerationsavdelningen på tidningen som ordnar allt detta.

På de flesta bibliotek finns en taltidningsspelare tillgänglig för den som är nyfiken, så om du vill provlyssna, ha information om tjänsten eller kanske låna hem en spelare är du välkommen in på något av biblioteken i Värmland!

År 2016 driver MTM i samarbete med Region Värmland projektet Taltidningar och tillgängliga medier på biblioteken i Värmland, en kampanj i Värmlands kommuner där bibliotekspersonalen får utbildning i hur tjänsten fungerar samt stöd och tips för att de ska kunna nå ut med informationen till så många som möjligt. Ambitionen är att taltidningen ska bli ett lika självklart inslag på biblioteken som talböcker är och att så många tidningar som möjligt ska finnas tillgängliga som taltidningar på biblioteken.

Mer information hittar du på MTM:s webbplats eller genom att kontakta något av tidningsförlagen.