Avgifter biblioteken i Karlstads kommun

Avgifter för biblioteken i Karlstads kommun

Gäller för Stadsbiblioteket samt biblioteken i Edsvalla, Kronoparken, Molkom, Skattkärr, Skåre, Vålbergs, Våxnäs, Väse och Älvsbacka. Läs mer om vad som gäller kring avgifter i lånevillkoren.
Vet du om att kan betala dina avgifter via internetbank? Skicka då pengarna till Kultur- och fritidsförvaltningens
bankgironummer 174-9886 och ange ditt personnummer som referens. 

Reservera och beställa böcker mm
 • vuxenmedia 5 kr
 • fjärrlån inom Norden 25 kr
 • fjärrlån utom Norden  75 kr/artikel  150 kr/bok  
 • barnmedia gratis 
 

Låna spelfilm

 • vuxenfilm gratis 
 • barnfilm  gratis 

 

Kopiera 

 • 2 kr/sida svartvitt
 • 6 kr/sida färg

 

Skriva ut

 • Svartvitt 2 kr/sida
 • Färg 6 kr/sida

 

Nytt lånekort 

 • 25 kr (vuxen)

Ditt allra första lånekort är gratis.

 

Förseningsavgift per exemplar 

 • Bok 10 kr/påbörjad vecka 
 • DVD och TV-spel 10 kr/ per dag

 

Maximal förseningsavgift per exemplar 

 • Dvd 100 kr
 • Övrigt 70 kr
 
Maximal förseningsavgift per tillfälle
 • 150 kr

 

Borttappat och trasigt 

 • Vuxenbok 300 kr
 • Barnbok 150 kr
 • Ljudbok barn/vuxen 150 kr
 • Pocket och pekböcker 70 kr
 • Tidskrift, enstaka nummer 100 kr
 • Tidskriftsårgång ersätts till inköpspris 
 • Cd 150 kr
 • Dvd och tv-spel 500 kr
 • Svårersättliga eller dyrbara media ersätts till inköpspris. 

Expeditionsavgift för utsänd räkning 
 • 90 kr

 

Om dina skulder överskrider 150 kr spärras ditt lånekort tills betalningen är gjord. Obetald räkning går till inkasso. Läs mer om vad som gäller kring avgifter i lånevillkoren.

Språk