Avgifter biblioteken i Kils kommun

Avgifter biblioteken i Kils kommun

Fagerås bibliotek, Högboda bibliotek och Kils bibliotek

Reservera och beställa böcker

 • 5 kr/titel
 

Nytt lånekort 

 • 10 kr

Ditt första lånekort är gratis.
 

Förseningsavgift

 • Vuxenböcker 2 kr/vecka 
 • Cd 2 kr/vecka
 • Dvd 5 kr/dag
 • Tidskrifter 2 kr/dagMaximal förseningsavgift per exemplar

 • 100 kr


Maximal förseningsavgift per tillfälle

 • 150 kr

 

Borttappat och trasigt 

 • Vuxenbok  300 kr
 • Barnbok  200 kr
 • Ljudbok, cd eller kassett, fullvärdespris
 • Tidskrift, enstaka nummer, 25 kr
 • Dvd fullvärdespris


Svårersättliga eller dyrbara media ersätts till inköpspris.