Avgifter Munkfors bibliotek

Avgifter Munkfors bibliotek

Nytt lånekort 

 • 20 kr

Ditt första lånekortet är gratis.

Förseningsavgift per exemplar

 • 10 kr/vecka

Maximal förseningsavgift per exemplar

 • 100 kr

Maximal förseningsavgift per tillfälle

 • 150 kr

Borttappat och trasigt 

 • Vuxenbok 250 kr
 • Barnbok 150 kr
 • Ljudbok 250 kr
 • Tidskrift, enstaka nummer, lösnummerpris
 • Tidskrift, hel årgång, prenumerationspriset
 • Dvd 600 kr

Svårersättliga eller dyrbara media ersätts till inköpspris. Expeditionsavgift tillkommer för skickade räkningar.

Kopiering

 • A4 svartvitt 2 kr
 • A4 färg 4 kr
 • A3 svartvitt 3 kr
 • A3 färg 5 kr

Språk