Avgifter Munkfors bibliotek

Avgifter Munkfors bibliotek

Nytt lånekort 

  • 20 kr

Ditt första lånekortet är gratis.

Förseningsavgift per exemplar

  • 10 kr/vecka

Maximal förseningsavgift per exemplar

  • 100 kr

Maximal förseningsavgift per tillfälle

  • 150 kr

Borttappat och trasigt 

  • Vuxenbok 250 kr
  • Barnbok 150 kr
  • Ljudbok 250 kr
  • Tidskrift, enstaka nummer, lösnummerpris
  • Tidskrift, hel årgång, prenumerationspriset
  • Dvd 600 kr

 

Svårersättliga eller dyrbara media ersätts till inköpspris. Expeditionsavgift tillkommer för skickade räkningar.