Avgifter biblioteken i Säffle kommun

Avgifter Säffle bibliotek

Avgifter
Ditt allra första lånekort är gratis.
Nytt lånekort: vuxna 10 kr, barn 5 kr.
Förseningsavgift börjar tas ut dagen efter att boken skulle ha lämnats.
Förseningsavgiften är 2 kr/dag för samtliga medier.
För barnböcker utgår inga förseningsavgifter.
Vid skuld på 150 kr eller mera blir du avstängd från vidare lån.

Kopior/utskrifter: 4 kr per kopia i A4-format, dubbelsidig utskrift 5 kr. 5 kr per kopia i A3-format, dubbelsidig utskrift 6 kr. Färgkopia kostar 5 kr per kopia i A4-format. 10 kr per kopia i A3-format.

Skanna: 1-10 sidor 10 kr, 11-20 sidor 20 etc.
 
Fax: 10 kr för att skicka fax inom Sverige, 20 kr inom Europa, 30 kr övriga länder.
5 kr för att ta emot fax via biblioteket + 2 kr för varje ytterligare sida.

Borttappat eller trasigt
Borttappade eller trasiga media ersätts till följande priser:
• Vuxenbok 250 kr
• Ljudbok vuxen, cd eller mp3, 200 kr
• Pocket 50 kr
• Barnbok (bok eller ljudbok) 100 kr
• Pekbok 50 kr
• Tidskrift, enstaka nummer 50 kr
• CD (musik) 150 kr
• DVD (vuxen och barn) 500 kr
• Läsplatta, nyanskaffningsvärde
• Svårersättliga eller dyrbara media ersätts till inköpspris.
Expeditionsavgift tillkommer för skickade räkningar. Obetald räkning går till inkasso.

Språk