Avgifter Sunne bibliotek

Avgifter för Sunne bibliotek

Kopiera och skriva ut

 • Svart-vitt: 2 kr/A4, 4 kr/A3
 • Färg: 10 kr/A4, 20 kr/A3

Skicka fax

 • 5 kr/sida

Ta emot fax

 • 2 kr/sida

 Nytt lånekort 

 • 10 kr

Ditt allra första lånekort är gratis.


Förseningsavgift per exemplar

 • Böcker, tidningar och liknande: 2 kr/dag
 • DVD-filmer: 10 kr/dag
 

Maximal förseningsavgift per exemplar

 • Dvd: 100 kr
 • Övrigt: 70 kr
   
   

Maximal förseningsavgift per tillfälle

 • 100 kr

 

Borttappat och trasigt 

 • Vuxenbok 300 kr
 • Barnbok 150 kr
 • Ljudbok vuxen 300 kr
 • Ljudbok barn 150 kr
 • Pocket och pekböcker 70 kr
 • Tidskrift, enstaka nummer 100 kr
 • Tidskriftsårgång ersätts till inköpspris 
 • Cd 180 kr
 • Dvd och tv-spel 400 kr
 • Svårersättliga eller dyrbara media ersätts till inköpspris. 


Expeditionsavgift för utsänd räkning

 • 90 kr


Om dina skulder överskrider 150 kr spärras ditt lånekort tills betalningen är gjord. Obetald räkning går till inkasso. 
Läs mer om vad som gäller kring avgifter i lånevillkoren.

Språk