Lärstudio i Kil - för vuxenstuderande

Lärstudion är för dig som studerar och har fyllt 18 år. Här har du möjligheten att sitta på en lugn plats med datorer, trådlös internetuppkoppling och annan teknisk utrustning. Ladda ned hela denna information som broschyr (pdf).

Terminskostnad

För att få tillgång till lärstudion betalar du en kostnad för varje termin. Kontakta biblioteket för att få veta mer om den aktuella avgiften.


Ansök om att få tillgång till lärstudion

Ladda ned ansökningsblanketten nedan eller hämta en på biblioteket. Vänligen läs också igenom igenom Lärstudions användarpolicy. Ansökningsblanketten (docx) Användarpolicy (pdf).


Lokal och utrustning

Med en personlig passerbricka och kod har du fri tillgång till Lärstudion mellan klockan 6.00 och 23.45.

Det finns flera datorer med internetuppkoppling, tillgång till gratis trådlöst nätverk, scanner, webbkameror och nätverksskrivare. Du har också tillgång till ett pentry, toalett och studierum med plats för två personer. Kaffeautomat finns i biblioteket som ligger precis bredvid Lärstudion.


Studievägledning 

Om du vill tala med någon om dina studieplaner, ditt yrkesval eller har andra frågor om utbildning och arbetsmarknad kan du kontakta Torbjörn Nilsson som är rektor för vuxenutbildningen. Du kan då diskutera dina studie och yrkesplaner, alternativa utbildningsvägar och få stöd i din beslutsprocess.

För studievägledning kontakta: Torbjörn Nilsson Rektor 0554-192 25 torbjorn.nilsson@kil.se 


Personlig handledning i informationssökning 

Bibliotekarierna kan ge dig handledning i hur du hittar i biblioteket, använder bibliotekets katalog och hur du söker den information du behöver i dina studier. Du bokar handledning via någon av våra kontaktpersoner nedan.

För handledning kontakta:

Lena Åkerman, bibliotekarie, 0554-191 93 lena.akerman@kil.se 

Anna Johansson, bibliotekarie, 0554-191 68  anna.johansson15@kil.se 


Kurslitteratur

Kurslitteraturen ansvarar du som studerande för i första hand. En del av din litteratur blir troligtvis nödvändig att köpa. I viss mån kan vi på biblioteket hjälpa till att beställa hem kurslitteratur.

Läser du på universitetet kan det vara bra att känna till att universitetsbiblioteken har speciell service för distansstuderande. Kontakta ditt universitetsbibliotek och hör vilken service de erbjuder dig.


Praktisk information för dig som ska använda lärstudion

Handledarsamtal på biblioteket

Under handledarsamtalet kvitterar du ut en passerbricka och en personlig kod som du använder när du ska in i Lärstudion. Du kommer in via biblioteket när det är öppet eller Lärstudions ytterdörr som finns på samma sida som kommunentrén. Håll upp brickan framför siffertangenterna och tryck därefter din kod. 

Passerbrickan är personlig och får inte ges eller lånas ut till någon annan. Anmäl snarast om du tappar bort din passerbricka. Förvara inte koden tillsammans med brickan. Om brickan försvinner tas en avgift ut.


Larm 

Om ytterdörren till Lärstudion är öppen mer än 45 sekunder ljuder en varningssignal. Stäng då dörren så tystnar den. Om dörren inte stängs utlöses larmet. Var noga med att ta reda på hur du ska göra om du av misstag skulle utlösa larmet. Du ansvarar för att informera dig och att följa de instruktioner som finns. Instruktioner finns bredvid dörren i Lärstudion. 


Datorerna

Du bokar dator med lånekortsnummer och pinkod, eller loggar in på en som är ledig. Första gången måste personalen nyregistrera dig i bokningssystemet. När du lämnar datorn bör du logga ut. Om ingen annan ska använda den direkt efter dig ska du stänga av den.

Lås datorn när du lämnar den. Om du lämnar datorn, även för en kort stund, kan du låsa den genom att trycka ctrl+alt+del och välj att låsa den. När du låser upp gör du likadant och skriver in ditt lösenord. 


Övrigt

Om du känner dig osäker angående rutinerna kring Lärstudion, saknar kod eller lösenord till passerbrickan, larmet eller inloggning på datorn, kontakta någon av bibliotekarierna. Försäkra dig om att du har all information du behöver innan du använder Lärstudion.


Varmt välkommen!