Min lånehistorik

Om lånehistorik

Lånehistoriken är en lista med dina genomförda lån. Historiken visas bara för dig när du är inloggad här på bibliotekets webbplats. Bibliotekets personal kommer inte att kunna se din historik i sitt system (såvida du inte är en låntagare som aktivt valt att spara tidigare lån i vårt bibliotekssystem). Utlåningsautomaterna på biblioteken har inte heller koll på din lånehistorik. 

Så aktiverar du din lånehistorik:

  1. Logga in och gå till Mina uppgifter som ligger under Mina sidor.
  2. Klicka på rubriken Lånekort, pinkod och lånehistorik.
  3. Kryssa i rutan Spara min lånehistorik (du behöver inte klicka på någon spara-knapp).

Din historik börjar sparas först när du har kryssat i rutan. Böcker du har lånat tidigare kommer alltså inte med i historiken. Historiken sparas i tio år. Vill du radera din lånehistorik kryssar du ur samma ruta (din tidigare historik kan inte återskapas efter detta).

Språk