Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för Bibliotekvarmland.se

Bibliotek Värmland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.bibliotekvarmland.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Bibliotevarmland.se som inte är tillgängligt för dig, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift, kan du meddela biblioteket. Vi svarar normalt inom några vardagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Generella problem:

 • Du blir utloggad efter inaktivitet utan att få möjlighet att förlänga tiden, vilket kan ställa till besvär vid längre ärenden. Utloggningen sker för att skydda dina uppgifter från intrång. [WCAG 2.2.1 (A)]
 • Webbplatsen laddas om efter 20-30 minuters inaktivitet utan att du får möjlighet att förlänga tiden. Omladdningen sker för att skydda dina uppgifter från intrång. [WCAG 2.2.1 (A)]
 • Koden på webbplatsen validerar inte vilket kan ställa till besvär för olika hjälpmedel. [WCAG 4.1.1 (A)]
   

Problem vid användning utan synförmåga:

 • Vissa bilder saknar ALT-text vilket innebär att uppläsande hjälpmedel inte kan beskriva bilden. [WCAG 1.1.1 (A)]
 • Innehållet i instruktionsfilmer finns inte i textform vilket bland annat innebär att uppläsande hjälpmedel inte kan förmedla innehållet. [WCAG 1.2.1 (A), WCAG 1.2.3 (A)]
 • Webbplatsen är inte fullständigt korrekt uppmärkt i koden, vilket kan orsaka problem om du använder ett uppläsande hjälpmedel. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Det förekommer att knappar saknar förklaringstext vilket påverkar hur röststyrningsprogram läser upp knappar. [WCAG 2.5.3 (A)]
 • Innehåll på sidan som inte är på svenska omges inte av korrekt attribut i koden vilket gör att uppläsande hjälpmedel kan ha svårt att presentera innehållet korrekt. [WCAG 3.1.2 (AA)]
 • Navigation, struktur och utformning är inte alltid konsekvent. [WCAG 3.2.3 (AA)]
 • Fel och felmeddelanden är inte korrekt uppmärkta i koden vilket försvårar för uppläsande hjälpmedel. [WCAG 3.3.1 (A)]
 • Det förekommer att hjälpmedel inte kan presentera felmeddelanden eller bekräftelsetexter som inte är i fokus. [WCAG 4.1.3 (AA)]
   

Problem vid användning med nedsatt synförmåga:

 • Vissa bilder saknar ALT-text vilket innebär att uppläsande hjälpmedel inte kan beskriva bilden. [WCAG 1.1.1 (A)]
 • Innehållet i instruktionsfilmer finns inte i textform vilket bland annat innebär att uppläsande hjälpmedel inte kan förmedla innehållet. [WCAG 1.2.1 (A), WCAG 1.2.3 (A)]
 • Webbplatsen är inte fullständigt korrekt uppmärkt i koden, vilket kan orsaka problem om du använder ett uppläsande hjälpmedel. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Vissa element på webbplatsen har otillräcklig kontrast, vilket kan göra dem svårupptäckta eller svårläsliga. [WCAG 1.4.3 (AA), WCAG 1.4.11 (AA)]
 • Det är inte alltid tydligt markerat vilket fält eller element som är i fokus när man använder tangentbordet för navigering. [WCAG 2.4.7 (AA)]
 • Fel och felmeddelanden visas inte alltid tydligt. [WCAG 3.3.1 (A)]
   

Problem vid användning med nedsatt färgseende:

 • Vissa felmeddelanden indikeras bara genom en färg vilket kan göra dem svårupptäckta. [WCAG 1.3.3 (A), WCAG 1.4.1 (A)]
 • Vissa länkar, t ex i menyer, är inte understrukna utan har endast en annan färg vilket kan göra dem svåra att upptäcka [WCAG 1.4.1 (A)]
 • Vissa element på webbplatsen har otillräcklig kontrast, vilket kan göra dem svårupptäckta eller svårläsliga. [WCAG 1.4.3 (AA), WCAG 1.4.11 (AA)]
 • Fel och felmeddelanden visas inte alltid tydligt. [WCAG 3.3.1 (A)]
   

Problem vid användning utan/nedsatt hörsel:

 • Innehållet i instruktionsfilmer finns inte i textform vilket innebär att det kan vara svårare att ta till sig informationen för den med utan/nedsatt hörsel även [WCAG 1.2.1 (A), WCAG 1.2.3 (A)]
   

Problem vid användning med kognitiv nedsättning:

 • Innehållet på webbplatsen presenteras inte alltid i en logisk ordning, t ex öppettider på små skärmar. [WCAG 1.3.2 (A)]
 • Vissa felmeddelanden indikeras bara genom en färg vilket kan göra dem svårupptäckta. [WCAG 1.3.3 (A), WCAG 1.4.1 (A)]
 • Vissa länkar, t ex i menyer, är inte understrukna utan har endast en annan färg vilket kan göra dem svåra att upptäcka [WCAG 1.4.1 (A)]
 • Vissa element på webbplatsen har otillräcklig kontrast, vilket kan göra dem svårupptäckta eller svårläsliga. [WCAG 1.4.3 (AA), WCAG 1.4.11 (AA)]
 • Det förekommer att formulärfält saknar märkning eller är felmärkta. [WCAG 1.3.5 (AA)]
 • Navigation, struktur och utformning är inte alltid konsekvent. [WCAG 3.2.3 (AA)]
 • Fel och felmeddelanden visas inte alltid konsekvent och tydligt. [WCAG 3.3.1 (A)]
 • När formulär fylls i fel, exempelvis vid inloggning till Mina sidor, ges inte förslag på hur fel kan rättas till. [WCAG 3.3.3 (AA)]

 

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Bibliotekvarmland.se. Vi har även använt externa verktyg och program för att kolla färgkontraster och om koden validerar.

 

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-06-23.

Språk