Språk

Villkor - Ord ur krisen

När du skickar in ditt bidrag godkänner du att Bibliotek Värmland kan komma att spela in/läsa upp/visa eller på annat sätt förfoga över ditt bidrag och göra det tillgängligt för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick utan begränsning i tid eller territoriell begräsning och utan rätt till ekonomisk ersättning. Du godkänner även att Bibliotek Värmland, utan särskilt medgivande eller rätt till ersättning, kan komma att överlåta eller dela ditt bidrag med andra, icke kommersiella aktörer, vilka därigenom ges samma rätt att förfoga över bidraget som Bibliotek Värmland. Om ditt bidrag görs tillgängligt för allmänheten kommer ditt namn eller valda pseudonym att anges. Genom att skicka in ett bidrag garanterar du att du ensam förfogar över upphovsrätten till den inskickade texten och ansvarar för att Bibliotek Värmland hålls skadelös för eventuella intrång i annans upphovsrätt.

Vi kan komma att kontakta dig per e-post vid behov gällande Ord ur krisen. De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att administrera inskickade bidrag till Ord ur krisen. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden en uppgift av allmänt intresse. Det är drifts- och servicenämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats.

Klicka här för att komma tillbaka till informationssidan om Ord ur krisen.